• Australie 
  Met ingang van 1 juli 2018 zal belasting worden geheven op de verkoop van lage waardegoederen die worden geïmporteerd door consumenten in Australië.
   
 • Bahrein 
  Met ingang van 26 juli 2018 hebben de douaneautoriteiten van Bahrein de vrijstelling (waardegrens100 BHD - 265 USD) bij invoer van commerciële goederen voor bedrijven afgeschaft. Dit betekent dat bij iedere douaneaangifte de ontvanger douanerechten & btw zal moeten betalen. De vrijstelling voor particulieren (Business to Consumer - B2C zendingen) blijft bestaan, de waardegrens hiervoor is 300 BHD – 795 USD.
   

 • Canada
  Met ingang van 21 september 2017 is het handelsakkoord tussen de EU en Canada, genaamd CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), gedeeltelijk in werking getreden.
   

 • China 
  Zowel de importeurs als de exporteurs in China zijn verplicht om bij de douaneautoriteiten een Customs Registration code (“CR Code”) aan te vragen, of om samen te werken met een partij die over een dergelijke CR Code beschikt en gemachtigd is om op te treden als hun ‘importer’- of ‘exporter of record’ voor hun zendingen.

 • Cuba 
  Met ingang van 15 oktober 2018 is het - onder voorwaarden - mogelijk alcohol en alcoholhoudende producten te importeren in Cuba.
   

 • Egypte
  Wij wijzen je er graag op dat de Egyptische douaneregelgeving is aangepast met betrekking tot zendingen voor commerciële doeleinden (zendingen voor doorverkoop en/of zendingen die grote aantallen van identieke artikelen bevatten).
   

 • Europa
  De nieuwe Europese douanewetgeving is nodig vanwege toegenomen digitalisering, toegenomen aandacht voor veiligheid en de behoefte aan vereenvoudigde wetgeving voor internationale handel.

 • Gabon
  Met ingang van 1 mei 2018 is de volgende wijziging van toepassing voor DTP zendingen naar Gabon die telecommunicatie- en IT apparatuur, medische apparatuur of farmaceutische producten bevatten.
   

 • Israel
  Per 14 januari 2018 nemen de Israëlische douaneautoriteiten een nieuw systeem, genaamd Global Gate System, in gebruik. Indien jouw zending een waarde van USD 1000,- of lager heeft, verandert er niets. Voor zendingen met een waarde hoger dan USD 1000,-, verzonden naar zowel zakelijke als particuliere importeurs, gelden bepaalde vereisten.
   

 • Indonesie 
  Per juli 2022 - Als gevolg van een recente aanpassing van de Indonesische douaneregelgeving mag een rijbewijs in Indonesië niet langer dienen als alternatief identiteitsbewijs bij het verzenden of ontvangen van een pakket. Het rijbewijsnummer wordt dan ook niet meer in MyDHL+ geaccepteerd voor zendingen van en naar Indonesië. Dit is van toepassing op B2B en B2C zendingen.
   

 • Japan
  De handelsovereenkomst die de EU en Japan in 2018 hebben gesloten, wordt op 1 februari 2019 van kracht. Doel van de overeenkomst is verlaging en voor bepaalde goederen het laten vervallen van invoerrechten. Dit betekent aanzienlijke besparingen op handelstarieven en biedt belangrijke kansen voor Europese ondernemingen die zaken doen met Japan of daar nieuwe afzetmarkten zoeken.
   

 • Marokko
  De Marokkaanse Douane Autoriteiten hebben aangekondigd dat per 1 juli 2022 voor alle E-commerce zendingen (B2B en B2C) de Deminimis waarde van $125 wordt afgeschaft. Dat betekent dat de ontvanger voortaan voor alle zendingen invoerrechten en BTW moet betalen. Ook moet de importeur in alle gevallen een POA (Power of Attorney) verstrekken aan DHL voor inklaring van de zending.

 • Noorwegen
  Het Noorse parlement heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2020 de btw vrijstelling van 350 NOK wordt afgeschaft voor alle goederen die als eetbaar en als levensmiddel zijn gedefinieerd. Belastingvrijstelling voor deze goederen geldt voor zowel zakelijke als consumentenzendingen. Btw en andere rechten zijn van toepassing vanaf alle waardes.

 • Pakistan
  De Douaneautoriteiten van Pakistan hebben de regels voor import gewijzigd. Per direct geldt een invoerverbod voor alle luxegoederen en niet-essentiële artikelen. Dit verbod geldt voor B2B en B2C zendingen.Zendingen die deze  verboden artikelen bevatten, zullen door de autoriteiten in beslag worden genomen en worden niet naar de afzender retour gestuurd.
   

 • Qatar
  Graag herinneren wij je eraan dat het verboden is om elektronische sigaretten te importeren in Qatar. Dit geldt ook voor de toebehoren en accessoires zoals vloeistoffen en (reserve)onderdelen.
   

 • San Marino
  De EU en San Marino hebben een handelsakkoord gesloten om de onderlinge handel te stimuleren. Indien jouw zending beschikt over de juiste vermeldingen op de factuur kunnen jouw goederen in San Marino worden ingevoerd zonder betaling van invoerrechten. Hiervoor dient de factuur te worden voorzien van de zogenaamde T2L stempel.
   

 • Saudi-Arabië
  Met ingang van 1 augustus 2018 hebben de douaneautoriteiten in Saudi-Arabië de lijst met goederen uitgebreid waarvoor de importeur een IECEE certificaat moet aanleveren.
   

 • Sri Lanka
  Onlangs hebben de douaneautoriteiten van Sri Lanka een Import Licence (invoervergunning) verplicht gesteld voor vele soorten commerciële goederen. Als gevolg hiervan moeten Sri Lankaanse ontvangers vóór aankomst een invoervergunning aanvragen, die wordt afgegeven door de Controller General of Import and Export Control van Sri Lanka. De invoervergunning moet aan DHL Express worden overhandigd, zodat de Sri Lankaanse autoriteiten de goederen kunnen inklaren.
   

 • Taiwan
  Per 21 september 2018 moet het (mobiele) telefoonnummer van de particuliere ontvanger in Taiwan in de importaangifte worden vermeld. Taiwanese particulieren zullen zich moeten registreren via https://eccs.tradevan.com.tw/ of via de EZWAY App (beschikbaar voor Android en IOS).
   

 • Thailand
  Graag herinneren wij je aan de bestaande regelgeving wat betreft Cosmetica, Geneesmiddelen, Supplementen, Persoonlijke medische apparatuur & Voedingsmiddelen.
   

 • Turkije
  Met ingang van 30 mei 2019 komt in Turkije de lage waardevrijstelling (de-minimis) van € 22,- te vervallen voor zendingen met artikelen voor commerciële doeleinden. De lage waarde vrijstelling geldt nog wel voor geschenken naar particulieren en zendingen die niet voor commerciële doeleinden zijn bestemd (zoals samples).
   

 • Zuid-Afrika
  De douaneautoriteiten in Zuid-Afrika hebben het toezicht op de import van commerciële textielproducten en textielmonsters verscherpt in de strijd tegen de import van illegale textielproducten. Hierdoor kunnen vertragingen bij invoer ontstaan. Om deze vertragingen zoveel mogelijk te beperken, adviseren we je de volgende richtlijnen te volgen.
   

 • Zuid-Korea
  De douaneautoriteiten in Zuid-Korea hebben besloten dat met ingang van 1 juli 2018 ‘de minimis’ B2C en C2C zendingen (zendingen met een waarde niet hoger dan $ 150, - bestemd voor particulieren) dienen te worden voorzien van een persoonlijke code van de particuliere ontvanger/importeur, de zogenaamde Personal Customs Clearance Code (PCCC).
   

 • Zwitserland
  Per 1 januari 2019 geldt in Zwitserland nieuwe btw wetgeving. Dit is vooral van belang voor bedrijven die aan Zwitserse consumenten verkopen.

Waar wil jij vandaag naar versturen?