Waarom nieuwe Europese douanewetgeving?
De nieuwe Europese douanewetgeving is nodig vanwege toegenomen digitalisering, toegenomen aandacht voor veiligheid en de behoefte aan vereenvoudigde wetgeving voor internationale handel.​

Het gewijzigde Douanewetboek van de Unie (DWU) voorziet dan ook in Europese standaardisatie en vereenvoudigde regelingen en procedures die het bedrijfsleven moeten faciliteren. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien in een 100% elektronische informatie-uitwisseling.

Wat verandert er voor jou?
Wanneer je de douaneafhandeling hebt uitbesteed aan een douane-expediteur of aan DHL Express, zul je weinig merken van de gewijzigde douanewetgeving. DHL Express heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de gewijzigde douanewetgeving géén invloed heeft op de DHL Express processen.

Verzorg je zelf jouw douanedocumenten, dan zijn enkele wijzigingen voor jou van belang. Raadpleeg hiervoor deze bijlage.

Douanewaarde
Voor iedereen is het belangrijk te weten dat de wijziging met betrekking tot de Douanewaarde per 1 mei 2016 van kracht wordt. De Douanewaarde is de transactiewaarde op basis waarvan invoerrechten en btw worden berekend. Voor de waardebepaling mag de zogenaamde 'First Sale' regel (Eerste Verkoop-regel) níet meer worden toegepast. Dat betekent dat bij opeenvolgende verkopen alleen nog de laatste verkoop, welke plaatsvindt voordat de goederen in het douanegebied van de EU worden binnengebracht, dient te worden gebruikt voor de berekening van de transactiewaarde. Er geldt echter een overgangsperiode voor contracten die zijn gesloten vóór 18 januari 2016. In dat geval kan de First Sale regel nog worden toegepast tot 31 december 2017.

Inwerkingtreding
De nieuwe douanewetgeving treedt op 1 mei 2016 geleidelijk in werking (overgangsperiode tot 31 december 2020). Wanneer je de douaneafhandeling hebt uitbesteed aan een douane-expediteur of aan DHL Express, zul je van de inwerkingtreding weinig merken. Mochten er toch gevolgen zijn voor jou als klant, dan zal DHL Express je tijdig informeren.

Betrokkenheid DHL bij DWU
DHL Express heeft zich ingezet om de gevolgen van de wijzigingen voor onze klanten en onze processen zo beperkt mogelijk te houden. We hebben o.a. toegezien op de ontwikkeling van het DWU, actief deelgenomen aan vergaderingen met de Europese commissie en het Europees Parlement, actief bijgedragen aan het opstellen van de overgangsrichtlijnen. Daarnaast hebben wij overleg gevoerd met de nationale douaneautoriteiten. Vanzelfsprekend blijft DHL Express nauw betrokken bij de toepassing van bestaande douaneregelgeving en toekomstige wijzigingen daarop.

Heb je nog andere vragen?

Wij geven je graag antwoord op verdere vragen. Je kunt contact opnemen met jouw DHL-contactpersoon of direct met:

Customs Affairs Management
Corné de Graauw

E-mail: corne.degraauw@dhl.com

Meer informatie

Ook kun je meer informatie vinden op de volgende websites:

Belastingdienst

EVO