Douane ondersteuning EUR1 certificaat

Voor de export naar bepaalde landen buiten de EU is een oorsprongsdocument verplicht. Meestal gebruik je daarvoor een Certificaat van Oorsprong. Voor landen waarmee de EU handelsakkoorden heeft afgesloten, gebruik je een EUR1-certificaat. Dat document geeft recht op verlaging of zelfs vrijstelling van rechten bij invoer. Per product en land waarnaar je exporteert, verschillen de nodige douanepapieren. Standaard moeten producten vergezeld gaan van een commerciële factuur en een transportdocument. 

Voor landen die een handelsakkoord hebben afgesloten met de EU geldt jouw EUR1-certificaat tevens als Certificaat van Oorsprong. De belangrijkste gebieden waarmee deze overeenkomst bestaat zijn:

 • De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
 • De Europese Economische Ruimte (EER) 
 • Landen van Midden- en Oost-Europa (Europa-akkoorden) 
 • Middellandse Zee-landen 
 • Landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS) 
 • Zuid-Afrika 
 • Mexico 
 • Chili 
 • Zuid-Korea

Ontvangers van jouw zendingen in desbetreffende landen kunnen je vragen om een EUR1-certificaat op te maken, zodat zij minder of geen rechten bij invoer hoeven te betalen aan de douane.Vooral in landen met hoge rechten bij invoer levert de korting of vrijstelling van rechten bij invoer een groot voordeel op. Let op: je krijgt alleen een EUR1-certificaat voor goederen waarvan je kunt aantonen dat deze van EU-oorsprong zijn. 

Een EUR 1-certificaat aanvragen
Bij de Kamer van Koophandel kun je een blanco certificaat aanvragen dat bestaat uit twee documenten:

 • aanvraag tot afgifte van het certificaat;
 • het certificaat zelf.

Vul de twee documenten volledig in en voorzie deze zowel op de voor- als achterzijde van de datum, jouw handtekening en jouw bedrijfsstempel. Geef de twee documenten vervolgens mee met je DHL Express-koerier.

Je kunt het document zelf laten viseren bij de douane. DHL Express kan dit uiteraard ook voor je verzorgen. DHL Express zorgt ervoor dat jouw EUR1-certificaat bij de douane wordt ingediend. Jouw EUR1-certificaat wordt door de douane geldig gemaakt (voor zover dat nog niet gebeurd
was). In verband met het indienen van het certificaat bij de douane dien je rekening te houden met tenminste één dag vertraging. De verantwoordelijkheid van dit document ligt volledig bij de verzender. Daarom zal DHL Express nooit zelf een EUR1-certificaat ondertekenen.

Niet in alle gevallen is een EUR1-certificaat noodzakelijk. Tot bepaalde waardelimieten kan de oorsprong worden bevestigd door een verklaring van oorsprong op de commerciële of de pro forma factuur aan te geven. Dit wordt ook wel de factuurverklaring genoemd. De waardelimieten kunnen verschillen per bestemming.