De douaneautoriteiten in Zuid-Afrika hebben het toezicht op de import van commerciële textielproducten en textielmonsters verscherpt in de strijd tegen de import van illegale textielproducten. Hierdoor kunnen vertragingen bij invoer ontstaan. Om deze vertragingen zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij je de volgende richtlijnen te volgen:

Textielgoederen, zijnde geen monsters:

 • De zakelijke importeur is verplicht zijn ‘Importers Customs Client Code & VAT Number’ aan te leveren indien zij meer dan 3 zendingen per kalenderjaar importeren, wanneer het zendingen betreft met commerciële hoeveelheden of bedoeld voor commerciële doeleinden en/of wanneer de zending een waarde heeft van meer dan ZAR 50.000,-.
 • Voor particuliere importeurs geldt dat bij invoer een ‘South African ID number’ of ‘income tax number’ verplicht is. Daarnaast mag men maximaal 3 zendingen importeren waarvan de waarde lager is dan ZAR 50.000,-. De zendingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en hebben dus geen commercieel karakter voor wat betreft aantal producten in een zending.
 • Pro-forma facturen zijn niet toegestaan.
 • De commerciële factuur moet geprint zijn (niet handgeschreven).
 • Het woord ‘sample’ mag niet voorkomen op AWB en factuur.
 • De waarde van de goederen dient de correcte verkoopprijs te zijn en dient in EUR of USD te worden aangegeven.
 • De correcte goederencode (HS code) moet worden weergegeven.

Textielmonsters:

 • Om aanspraak te kunnen maken op vrijstelling van invoerrechten en belasting, moeten de monsters 'gemerkt' (marked) of  ‘verminkt’ (mutilated) te zijn. Dit moet ook als zodanig op de factuur worden vermeld door middel van vermeldingen ‘Marked Sample – not for sale’ en ‘Mutilated Sample’.
 • Het merken of verminken dient van definitieve aard te zijn. Een stempel ‘sample’ op een textielproduct mag dus niet kunnen worden verwijderd.
 • De waarde op de factuur dient correct te zijn.
 • Onafgewerkte textielmonsters (swatches) dienen te voldoen aan gedetailleerde vereisten.
 • De correcte goederencode (HS code) moet worden weergegeven
 • Het aantal textielmonsters in een zending moet worden beperkt tot maximaal 5 stuks per product.

Meer detailinformatie en voorbeelden vind je hier.