Douaneprocedures San Marino (SM)

San Marino is een soevereine staat die omringd is door Italië maar geen lid is van de EU. Om die reden moeten zendingen naar San Marino (bestemmingscode RMI) als douaneplichtige zendingen (WPX, ESI) worden verstuurd. Je dient een zending altijd te voorzien van een handels- of proforma factuur.

De EU en San Marino hebben een handelsakkoord gesloten om de onderlinge handel te stimuleren. Indien je zending beschikt over de juiste vermeldingen op de factuur kunnen jouw goederen in San Marino worden ingevoerd zonder betaling van invoerrechten. Hiervoor dient de factuur te worden voorzien van de zogenaamde T2L stempel. De originele factuur met stempel (tevens voorzien van handtekening, volledige naam en functietitel) dient op de zending te worden bevestigd.

Verzenden naar San Marino

Met deze stempel wordt voor zendingen met een waarde tot en met € 15.000,- het bewijs geleverd dat de desbetreffende goederen zich in het vrije verkeer van de EU bevinden. Hiermee wordt bedoeld dat de goederen al zijn ingevoerd in de EU en dat eventuele invoerrechten zijn berekend aan de importeur of dat de goederen van oorsprong in de EU zijn gemaakt. Als jouw zending een hogere waarde heeft dan  € 15.000,- zal je zending moeten worden begeleid door een T2L aangifte. Zelf kun je de T2L stempel en de T2L aangifte alleen opmaken wanneer je beschikt over de daarvoor bestemde douanevergunning Toegelaten Afzender T2L(F).