Met ingang van 1 februari 2019 wordt de handelsovereenkomst tussen de EU en Japan, die in 2018 werd ondertekend, ook daadwerkelijk van kracht. Een groot aantal producten kan vanaf die datum tegen een verlaagd invoerrrechtentarief worden ingevoerd in Japan en EU. De goederen die het betreft zijn vermeld in de handelsovereenkomst. Voor de meeste goederen geldt dat het invoerrechtenpercentage in Japan en de EU over meerdere jaren wordt afgebouwd naar het nultarief (voor de specifieke goederen: zie pagina’s 174 t/m 607).

Om gebruik te kunnen maken van het verlaagde invoerrechtenpercentage dient de oorsprong van de goederen aangetoond te worden door middel van een attest van oorsprong op de handelsfactuur. De Nederlandse exporteur dient ten behoeve van verkrijging van preferentie in JP een attest van oorsprong met de volgende tekst op de factuur te plaatsen:

2) De NL exporteur dient een REX nummer aan te vragen indien de waarde van de zending hoger is dan € 6000,-. Is de waarde lager dan kan worden volstaan met het ondertekenen van het attest van oorsprong. De Japanse exporteur dient zijn Japan Corporate Number te vermelden indien de waarde hoger is dan € 6000,-.
3) JP of EU.
4) Hier dient u een code in te vullen: A, B, C1, C2, C3, C4, D, E. De code refereert aan de criteria op basis waarvan de oorsprong van de goederen is bepaald.
5) Plaats en datum kunnen achterwege blijven indien deze op de factuur zelf al vermeld staan.

Zakendoen in Japan (Guide To Japan - Engels)
Meer informatie - tekst handelsovereenkomst EU - Japan
Voorbeeld Attest van oorsprong (p. 115)

Per 17 juli 2018 - Handelsovereenkomst Japan - EU

Op 17 juli 2018 hebben de EU en Japan een handelsovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verlagen en laten vervallen van invoerrechten tussen de EU en Japan. Dit is de belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst ooit voor de EU, aldus voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Het betekent aanzienlijke besparingen op handelstarieven en biedt belangrijke kansen voor Europese ondernemingen die zaken doen met Japan of daar nieuwe afzetmarkten zoeken.

Gedurende een periode van enkele jaren zullen de invoerrechtenpercentages worden afgebouwd, of komen in bepaalde gevallen te vervallen. Goederen die hiervoor in aanmerking komen, moeten worden voorzien van een attest van oorsprong waarmee de oorsprong van de goederen wordt aangetoond. Dit attest moet worden gevoegd bij de factuur. Twee van de belangrijkste sectoren betreft Japanse auto's en, voor Europa, de import van landbouwgoederen in Japan.

Na de ondertekening op 17 juli 2018, moet de overeenkomst alleen nog worden goedgekeurd door de parlementen van de EU en Japan. Als dat nog dit jaar gebeurt, kan de handelsovereenkomst begin 2019 actief worden.