1. De douaneautoriteiten in Taiwan hebben plannen aangekondigd om de authenticiteit van de naam van de particuliere importeur tijdens het aangifteproces te verifiëren. Het betreft hier maatregelen bij de import van Business-to-Consumer (B2C) zendingen met een waarde lager dan TWD 50.000 (USD 1.666). Business-to-Business zendingen (B2B) zijn uitgesloten van deze maatregelen.

Met ingang van 21 september 2018 zullen zendingen aan particulieren in Taiwan met een waarde van TWD 2.001 tot TWD 50.000 tijdens een proefperiode worden gecontroleerd. Het telefoonnummer (bij voorkeur mobiele telefoonnummer) van de Taiwanese particulier dient in de importaangifte te worden vermeld. Het is daarom van belang dat je bij het boeken van jouw zending het telefoonnummer vermeldt in het daarvoor bestemde veld en dat je jouw Taiwanese particuliere klanten informeert over deze nieuwe wetgeving. Taiwanese particulieren zullen zich moeten registreren via https://eccs.tradevan.com.tw/ of via de EZWAY App (beschikbaar voor Android en IOS).

Met ingang van 1 januari 2019 zal deze wetgeving van toepassing zijn op alle zendingen met een waarde tot TWD 50.000,-  dus ook voor de zendingen die in aanmerking komen voor de lage waarde vrijstelling (< TWD 2.001) 

Indien jouw Taiwanese klant zich niet registreert zoals hierboven beschreven, zal er een kopie identificatiebewijs en een machtiging tot inklaring moeten worden verstrekt aan DHL voordat de zending kan worden ingeklaard en vrijgegeven. Dit zal tot vertraging van je zending leiden.  

 

2. Het Taiwanese Ministerie van Financiën en de Taiwanese douaneautoriteiten hebben bekendgemaakt dat met ingang van 1 januari 2018 de waardegrens voor de vrijstelling van invoerrechten en belastingen (de minimis) is verlaagd van 3000,- TWD naar 2000,- TWD (Taiwanese dollar). Importeurs kunnen nog steeds maximaal 6 keer per half jaar gebruikmaken van de mogelijkheid om zendingen met een waarde lager dan 2000,- TWD in te voeren zonder betaling van invoerrechten en belastingen.
 
Voor B2B zendingen met inhoud monsters geldt een vrijstellingswaarde van 3000,- TWD. Deze vrijstelling kan onbeperkt worden gebruikt door de importeur mits op de zendingsfactuur duidelijk staat aangegeven dat het monsters zonder commerciële waarde (samples without commercial value) betreft. 

 

3. De douane in Taiwan heeft nieuwe beperkingen op de minimis zendingen (B2B en B2C) aangekondigd. Importeurs kunnen slechts maximaal 6 keer per half jaar van deze vrijstelling van invoerrechten en belastingen gebruikmaken. Wanneer dat aantal wordt overschreden, worden invoerrechten en belastingen onverkort geheven. Deze beperking is van kracht per 1 juli 2017.

De halfjaarlijkse periode start steeds op 1 januari en 1 juli. De berekening van de 6 de minimis importzendingen wordt gebaseerd op de datum van import. Wanneer het aantal van 6 de minimis zendingen per half jaar wordt overschreden, vindt alsnog een formele aangifte plaats waarbij invoerrechten en belastingen worden geheven. Dit kan voor vertraging zorgen.