De douaneautoriteiten in Zuid-Korea hebben besloten dat met ingang van 1 juli 2018 ‘de minimis’ B2C en C2C zendingen (zendingen met een waarde niet hoger dan $ 150,-, bestemd voor particulieren) dienen te worden voorzien van een persoonlijke code van de particuliere ontvanger/importeur, de zogenaamde Personal Customs Clearance Code (PCCC). Dit besluit is genomen in het kader van het zogenaamde ‘Real Name Verification’ en dient om import op valse naam of misbruik van namen bij import te voorkomen. Deze vereiste geldt niet voor document-zendingen (DOX).

Er is een overgangsperiode ingesteld tot 1 januari 2019. Vanaf die datum is een PCCC verplicht. Koreaanse particuliere ontvangers dienen een PCCC aan te vragen indien men wenst te importeren. Verzenders dienen deze code op te vragen bij de ontvanger/importeur voordat een zending wordt verstuurd. Indien onverhoopt een PCCC niet tijdig kan worden verstrekt, kan de geboortedatum (YYMMDD) van de particuliere ontvanger/importeur gebruikt worden. 

Een PCCC is door de Zuid-Koreaanse particulier aan te vragen via een van onderstaande websites:

https://unipass.customs.go.kr/csp/persIndex.do
https://m.customs.go.kr 

Buitenlandse ontvangers/importeurs in Zuid-Korea dienen contact op te nemen met de douaneautoriteiten in Zuid-Korea in verband met de aanvraag van een PCCC.

Verzenders dienen bij boeking van een DHL zending in het veld 'Receiver/Consignee' de PCCC in te voeren. DHL Zuid-Korea draagt dan zorg voor het doorsturen van de vereiste data aan de Zuid-Koreaanse douaneautoriteiten. Het niet invullen van de PCCC zal tot 1 januari 2019 enkel nog leiden tot mogelijke vertragingen vanwege fysiek onderzoek van de zendingen. Met ingang van 1 januari 2019 zullen zendingen welke niet voorzien zijn van een PCCC moeten worden aangegeven met een formele invoeraangifte. Deze formele procedure zal een negatieve invloed hebben op de verwerkingstijd bij de Zuid-Koreaanse douaneautoriteiten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw DHL contactpersoon of met DHL Klantenservice via 088 - 0552 000.