Met ingang van 1 mei 2018 is de volgende wijziging van toepassing voor DTP (Duties Taxes Paid) zendingen naar Gabon.

Telecommunicatie- en IT apparatuur, medische apparatuur en farmaceutische producten:
Om gebruik te maken van ontheffingen/vrijstellingen van invoerrechten voor deze goederen, moet de importeur binnen 30 dagen na aankomst van de goederen in Gabon de vereiste documente aanleveren. Wanneer dit niet binnen deze termijn wordt gedaan, zullen de goederen tegen de volledige invoerrechtentarieven en belastingtarieven volgens Gabon Customs Tarriff worden aangegeven en belast aan de verzender in het land van verzending. DHL Gabon zal voor desbetreffende zendingen geen verzoeken tot teruggaaf of correctie in behandeling nemen indien de vereiste documenten ten behoeve van de ontheffing/vrijstelling niet tijdig zijn aangeleverd.