Per 14 januari 2018 nemen de Israëlische douaneautoriteiten een nieuw systeem, genaamd Global Gate System, in gebruik. Indien jouw zending een waarde van USD 1000,- of lager heeft, verandert er niets. Voor zendingen met een waarde hoger dan USD 1000,-, verzonden naar zowel zakelijke als particuliere importeurs, zijn de volgende vereisten van toepassing:

  • Israëlische importeurs dienen in het bezit te zijn van een zogenaamde unieke Smart Card die een gecertificeerde elektronische handtekening genereert voor de importeur. Met de Smart Card kan de importeur een digitale machtiging (Power of Attorney) verstrekken aan de douaneagent. De Israëlische importeur dient DHL Israël aan te wijzen als douaneagent door middel van de digitale machtiging. De machtiging dient voorzien te zijn van een gewenste einddatum. Indien de Israëlische importeur niet in het bezit is van de Smart Card zal deze persoonlijk naar de Israëlische DHL vestiging moeten komen om de inklaringsprocedure te kunnen voltooien.
  • De Israëlische importeur dient een digitale importeursverklaring (Digital Importer Declaration) in te dienen waarin de aard van de zakelijke relatie tussen importeur en verzender of betrokken derde partijen wordt omschreven. Deze importeursverklaring heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar per verzender.
  • Voor iedere zending die uit meerdere colli bestaat, dien je een gedetailleerde paklijst per collo te verstrekken aan de DHL koerier bij pick-up van jouw zending. Indien slechts 1 paklijst voor de gehele zending wordt opgemaakt, moet deze paklijst per collo een specificatie van de inhoud bevatten.

Het Global Gate System wordt geïnstalleerd van 11 januari t/m 13 januari 2018. Gedurende deze dagen zullen zendingen met een waarde t/m USD 1000,- beperkt worden vrijgegeven. Zendingen met een waarde hoger dan USD 1000,- worden gedurende deze dagen niet vrijgegeven door de Israëlische douaneautoriteiten. Met ingang van 14 januari 2018 zullen de desbetreffende zendingen worden vrijgegeven via het nieuwe systeem.

Israëlische importeurs zijn door de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht van bovenstaande informatie.