Een ATR Certificaat kan ervoor zorgen dat de douane jou als verzender, of de ontvanger van jouw Time Definite zendingen, lagere of zelfs geen invoerrechten in rekening brengt. Dat kan ook gelden voor zendingen vanuit Turkije naar de EU-lidstaten

Voor de export naar Turkije van sommige goederensoorten is een ATR certificaat vereist. Voor exportzendingen met een waarde hoger dan € 25,- maakt DHL Express een al geviseerd ATR certificaat op. Als de verzender een niet-geviseerd (nog niet door de douane afgestempeld) ATR Certificaat aanlevert, zal DHL deze vervangen. Het opmaken van een door DHL geviseerd ATR certificaat zorgt ervoor dat een zending nog diezelfde avond ons netwerk in kan en voorkomt dat de zending bij invoer in Turkije vertraging oploopt.

Wanneer de verzender een niet-geviseerd (dus niet door de douane afgestempeld) en daarmee ongeldig ATR document toevoegt, betaalt de klant een toeslag voor het opmaken van een geviseerd ATR document. Deze toeslag bedraagt € 10,-.

Aanvullende diensten en toeslagen

Voor de behandeling van volledig geviseerde ATR documenten voor zowel import als export worden geen toeslagen berekend.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw DHL contactpersoon of met DHL Klantenservice via 088 - 0552 000.

Per 30 mei 2019 - Afschaffing deminimis waarde

De Turkse douane heeft nieuwe wetgeving gepubliceerd voor het afschaffen van de deminimis waarde van € 22,-. Minister Berat Albayrak van Financiën verklaarde dat Turkije internationale e-commerce transporten die belastingen vermijden, zal afremmen om lokale fabrikanten te ondersteunen en de eigen economie te versterken. Deze wetgeving zal vanaf 30 mei 2019 worden toegepast.

Wat betekent dit voor particulieren (B2C)

  • De deminimis waarde van € 22,- komt te vervallen. Hierdoor zijn zendingen met een waarde onder de € 22,- voortaan onderhevig aan heffingen, belastingen en douanekosten. 
  • DHL zal persoonlijke goederen naar particulieren (zoals bv. geschenken) van 0 tot 1500 euro met een gewicht tot 30 kg nog wel onder de vrijstelling kunnen plaatsen. Vermeld dan duidelijk op je factuur dat het gaat om goederen voor persoonlijk gebruik.
  • Belastingtarieven zijn als volgt: 18% voor zendingen verstuurd vanuit de EU en 20% voor zendingen van buiten de EU.    

Wat betekent dit voor bedrijven (B2B)

  • Voor de bedrijven zal het formele inklaringsproces worden gevolgd. Hierdoor zijn zendingen met een factuurwaarde onder de € 22,- voortaan onderhevig aan heffingen, belastingen en douanekosten. De importeur heeft de mogelijkheid om een vaste broker vooraf aan te wijzen dmv. een Power of Attorney.
  • Zendingen met goederen die niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn (zoals samples/monsters) blijven van enige heffing vrijgesteld. Vermeld dan duidelijk op de airwaybill en factuur dat het gaat om goederen die niet voor doorverkoop bedoeld zijn.
  • De Inklaring van B2B zendingen zal dan ook met een waarde onder de € 22,- verplicht gaan worden via een broker waardoor jouw zending extra vertraging kan hebben.

Om onnodige vertraging te voorkomen, adviseren wij het volgende voor zendingen met een waarde onder de € 22,-

  • Een acceptabele / gedetailleerde inhoud (zie onderstaande lijst voor aanvaardbare inhoud)
  • HS-code (geharmoniseerde code douane-goederen) met een minimum van 8 cijfers.
  • Het Cnee-belastingnummer bevat 10 cijfers (voor bedrijven) en het identificatienummer bevat 11 cijfers (voor particulieren).
  • Als de inhoud een monster is (niet voor doorverkoop) voor bedrijven in Turkije, dan is de verklaring “Sample for Purpose” op de factuur en luchtvrachtbrief verplicht.

Voorbeelden van (on)aanvaardbare productomschrijving

Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw DHL contactpersoon of met DHL Klantenservice via 088 - 0552 000.

Per 26 april 2018 - Verlaging deminimis waarde

Met ingang van 26 april 2018 wordt in Turkije de lage waardevrijstelling verlaagd van € 30,- naar € 22,-. Daarnaast zullen boeken en soortgelijk drukwerk voor particulier gebruik met waarde tot € 150,- worden uitgesloten voor het opmaken van een formele douaneaangifte. De volgende categorieën van douanewaarden zullen in Turkije van toepassing zijn:

Categorie 2: Lage waarde t/m € 22,-:
Risico-analyse en controle op waarde door douaneautoriteiten zullen worden toegepast. Een formele douaneaangifte kan alsnog worden verlangd. Boeken en soortgelijk drukwerk voor particulier gebruik met waarde tot € 150,- zijn tevens uitgezonderd van betaling van douanerechten en belastingen.

Categorie 3: Douaneplichtige zendingen naar particulieren met een waarde tussen € 22,- en € 1500,-  en met een gewicht van minder dan 30 kg.
Grote hoeveelheden goederen of niet voor privé-gebruik bedoelde goederen kunnen worden geweigerd door de douaneautoriteiten. De ontvanger dient DHL te machtigen voor het opmaken van de douaneaangifte. Het uitblijven van de machtiging zal leiden tot vertraging van de zending.

Categorie 4: Overige zendingen
Zending zal worden opgeslagen ten behoeve van een formele douaneaangifte. De ontvanger/importeur zal worden gecontacteerd om inklaringsinstructies te geven. DHL of een externe douaneagent dienen te worden gemachtigd. De douaneaangifteprocedure zal worden gestart de dag nadat alle vereiste bescheiden zijn ontvangen.