Handelsakkoord tussen EU - Canada

Handelsakkoord tussen EU en Canada treedt in werking
Met ingang van 21 september 2017 is het handelsakkoord tussen de EU en Canada, genaamd CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), gedeeltelijk in werking getreden. Vanaf deze datum worden goederen van oorsprong uit Canada en de EU belast met een lager invoerrechtenpercentage bij invoer in de desbetreffende landen. De oorsprong dient de verzender aan te tonen door middel van een factuurverklaring op de handelsfactuur. Pas wanneer deze factuurverklaring voldoet aan de vereisten mag het preferentiële tarief (verlaagd invoerrechtenpercentage) worden gebruikt. Een voorbeeld van een factuurverklaring vind je hieronder:

Engelse versie: 

Franse versie: 

Waardegrens
- Tot een waarde van € 6000,- mogen EU exporteurs de factuurverklaring gebruiken zonder vermelding van een douanevergunningnummer of REX nummer.
- Voor zendingen met een waarde hoger dan € 6000,- dienen geregistreerde EU exporteurs (REX) hun REX-nummer te vermelden in de factuurverklaring. EU exporteurs die reeds beschikken over een REX-nummer in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) mogen dit REX-nummer ook gebruiken voor factuurverklaringen in het kader van CETA.

Vanaf 01-01-2018
Toegelaten exporteurs mogen tot 01-01-2018 in het kader van CETA nog gebruikmaken van hun vergunning Toegelaten Exporteur en hun douanevergunningnummer in de factuurverklaring vermelden. Vanaf 01-01-2018 dient echter het REX-nummer in de factuurverklaring te worden vermeld. Het is dus van belang dat je tijdig het REX nummer aanvraagt indien je na 01-01-2018 gebruik wenst te maken van de factuurverklaring in het kader van CETA.

Voor Canadese exporteurs geldt dat het Business Number dient te worden vermeld in de factuurverklaring. Dit is niet nodig wanneer het om non-commerciële goederen gaat met een waarde lager dan CAD 2000,-. In dat geval dient de Canadese exporteur de factuurverklaring te ondertekenen en te voorzien van de naam van de exporteur (vak 5 van de factuurverklaring).

Voor meer info over CETA en REX verwijzen wij je graag naar onderstaande links:
Rijksoverheid
Kamer van Koophandel
Belastingdienst