DHL Clearance

Broker handover

Certificaat oorsprong

Pref. handelsakkoord EU**

DTP

Deminimis grenswaarde

Importer of registration*

*Importer of registration

Voor alle zendingen naar bedrijven in Canada, moet het bedrijf van de ontvanger een geregistreerd bedrijfsnummer hebben. Dit moet de verzender op de factuur vermelden.

**Preferentieel handelsakkoord met EU

Voor zendingen vanuit de EU naar bedrijven in Canada kan de ontvanger aanspraak maken op vrijstelling van invoerrechten, en vice versa. Hiervoor is alleen een factuurverklaring nodig (een stempel van de leverancier op de factuur).

DOCUMENTZENDINGEN

Documentzendingen (niet douaneplichtig) beperkt zich tot echte documenten zoals certificaten en facturen - zonder commerciële waarde.

Zodra iets een commerciële waarde heeft (bv. boeken, tijdschriften, foto's en datadragers), is de zending douaneplichtig.