Douane BROKER HANDOVER

Indien JA: DHL doet in het land van bestemming niet zelf de aangifte bij de douane, maar overhandigt hiervoor de papieren aan een derde partij, een ‘broker’. Dit is meestal op verzoek van de klant.

Indien NEE: In dit land overhandigt DHL de douanepapieren niet aan een broker, maar doet zelf de aangifte bij de douane.