DHL Clearance

Broker handover

Certificaat oorsprong

Pref. handelsakkoord EU**

DTP

BTW

Deminimis grenswaarde

-

Importer of registration

*Importer of registration

Voor zendingen aan bedrijven moet de importeur een 10-cijferig btw nummer opgeven. Dit nummer moet de verzender op de factuur vermelden.

 

** Preferentieel Handelsakkoord met EU

Voor zendingen vanuit de EU naar bedrijven in Turkije kan de ontvanger aanspraak maken op vrijstelling van invoerrechten, en vice versa. Hiervoor moet de verzender een zogenaamd ATR Certificaat gebruiken.

 

B2C / E-COMMERCE Turkije

Zendingen naar consumenten zijn toegestaan tot een factuurwaarde van 150 euro, met een maximaal gewicht van 30 kg per zending.

Documentzendingen naar Turkije

Documentzendingen (niet douaneplichtig) beperkt zich tot echte documenten zoals certificaten en facturen - zonder commerciële waarde. Zodra iets een commerciële waarde heeft (bv. boeken, tijdschriften, foto's en datadragers), is de zending douaneplichtig.