DHL Clearance

Broker handover

Certificaat oorsprong

Pref. handelsakkoord EU

DTP

BTW

Deminimis grenswaarde

Importer of registration*

*Importer of registration

Voor zendingen naar bedrijven moet het btw nummer van de ontvanger op de factuur vermeld staan. Daarnaast moet de verzender een bewijs van betaling bij de zending voegen.

 

Documentzendingen naar Marokko

Documentzendingen (niet douaneplichtig) beperkt zich tot echte documenten zoals certificaten en facturen - zonder commerciële waarde. Zodra iets een commerciële waarde heeft (bv. boeken, tijdschriften, foto's en datadragers), is de zending douaneplichtig.