DHL is een erkende vervoerder van gevaarlijke goederen. Als vooraanstaand transport- en logistiekbedrijf houdt DHL Express zich aan de volgende voorschriften:

 • IATA-voorschriften voor luchttransport, van toepassing in alle landen die volgens de ICAO-voorschriften werken en bij alle luchtvaartmaatschappijen die volgens de IATA-voorschriften werken.
 • ADR-voorschriften voor wegvervoer, van toepassing in alle landen die het ADR-verdrag in hun wetgeving hebben opgenomen, en daarnaast, binnen Europa, de EG-richtlijnen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen (veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen).
 • Verzenders zijn verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding van hun zending en dienen te bevestigen of hun zending met gevaarlijke goederen door de lucht of over de weg wordt vervoerd.

Als je niet zeker weet welke voorschriften op jouw zending van toepassing zijn, neem dan contact op met onze klantenservice en vraag naar de plaatselijke Dangerous Goods expert.

Verzendvoorwaarden 

 1. Verboden stoffen:
  - Afval van gevaarlijke goederen
  - Oorlogsmunitie
   
 2. Acceptatie afhankelijk van:
  - Type product/dienst
  - Het betrokken DHL-netwerk: landelijke/lokale restricties en door exploitant opgelegde restricties
   
 3. Goedkeuring klant: gevaarlijke goederen worden uitsluitend van goedgekeurde klanten geaccepteerd.
   
 4. Zendingen met gevaarlijke goederen moeten worden voorbereid volgens de richtlijnen van de relevante Dangerous Goods-wetgeving zoals IATA / ICAO:
  - De goederen moeten op de juiste wijze zijn verpakt, gemarkeerd en gelabeld.
  - De vereiste documenten moeten zijn ingevuld: een verzendersverklaring voor gevaarlijke goederen (Shipper's Declaration for Dangerous Goods), indien van toepassing, mag alleen worden ondertekend door de afzender en moet bij de zending worden gevoegd.
  - Er moet worden voldaan aan alle per staat of exploitant geldende afwijkingen hierop.
   
 5. Goedkeuring van verkeer: zendingen met gevaarlijke goederen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze vóór de pick-up zijn geboekt en door DHL Express zijn goedgekeurd.

Belangrijke feiten en inlichtingen

Het vervoer van gevaarlijke goederen levert een risico op als de goederen niet correct worden verpakt of gehanteerd. Als de goederen verborgen zijn, verkeerd worden aangegeven, helemaal niet worden aangegeven of verkeerd worden verpakt of gelabeld, levert dat een gevaar op voor de veiligheid en gezondheid.

Wist je dat smaakstoffen, parfums, chemicaliën en elektronische apparatuur als gevaarlijke goederen kunnen worden aangemerkt? Als je voor persoonlijk of commercieel gebruik overweegt dergelijke goederen te gaan verzenden, wordt je aangeraden dit eerst te bespreken met een DHL Express-medewerker die deskundig is op het gebied van gevaarlijke goederen. Raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad van de fabrikant om na te gaan of het product inderdaad als gewone vracht kan worden verstuurd. In dit geval moeten verzenders op de vrachtbrief en/of factuur aangeven dat de zending "Not Restricted" (Niet beperkt) of "Not restricted as per special provision A..." (Niet beperkt volgens speciale bepaling A...) is.

Kosten voor gevaarlijke goederen
Voor het vervoer van gevaarlijke goederen worden altijd extra kosten in rekening gebracht. 

Contact opnemen met een DHL-deskundige op het gebied van gevaarlijke goederen
Als je door DHL Express gevaarlijke goederen wilt laten vervoeren, is het van groot belang dat je contact opneemt met een deskundige op dat gebied. Dankzij de ruime ervaring die DHL Express inmiddels heeft met het vervoer van alle soorten gevaarlijke goederen, kan DHL Express je professioneel advies geven.

Neem contact met onze klantenservice als je graag een gevaarlijke goederen expert wilt spreken die kan adviseren over welke regelgeving op jou van toepassing is.

Samenvatting van de verantwoordelijkheid van de verzender
De verzender is verantwoordelijk voor het aangeven, verpakken en labelen van gevaarlijke goederen. DHL Express accepteert gevaarlijke goederen, zij het uitsluitend onder bepaalde voorwaarden. Bovendien gelden er bepaalde beperkingen bij de verschillende aangeboden producten en diensten.

Zorg ervoor dat jouw zending geen gevaarlijk materiaal bevat, om de kans op letsel en boetes te voorkomen. Soms worden artikelen als gevaarlijk bestempeld terwijl ze dat niet zijn (d.w.z. chemicaliën). Vermeld in dat geval de woorden "Not Restricted" (Niet beperkt) in de documenten, om te voorkomen dat jouw zending wordt vertraagd of tegengehouden.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de klantenservice of met je accountmanager.